Utrustningskrav på motorcykeltävlingar

Det kan vara ganska riskabelt att åka motorcykel och på tävlingarna går det i regel väldigt snabbt. Det ställs därför en hel del krav på skyddsutrustningen och på de motorcyklar som används. De här kraven ställs inte för att utesluta vissa förare, utan det handlar helt enkelt om att tävlingarna ska vara så säkra som möjligt för alla. Här tar vi upp mer om vilka krav som faktiskt gäller för utrustningen.

Hjälm och overall

Om man ska tävla i till exempel MotoGP eller andra större tävlingar finns det betydligt högre krav på förarens utrustning än vad det finns vid träningskörning. Man måste till exempel se till att hjälmen och overallen motsvarar alla krav som ställs. Hjälmen ska ha visir, den ska vara godkänd och det är också en fördel om den skyddar nacken. Föraren ska också ha på sig en heltäckande overall i flamskyddssäkert material. Förutom overall ska också bra skor och handskar bäras.

Krav på motorcykeln

Det ställs olika krav på motorcykeln beroende på vilken sport man deltar i. Inom vissa motorcykelsporter ska cykeln till exempel inte ha några bromsar, andra gånger får cykeln inte vara tillverkad av visst material. Alla de här kraven måste man som förare ha koll på. Inför loppen kontrolleras nämligen alla cyklar och om den inte blir godkänd får man helt enkelt inte starta.

Om kraven inte följs

I många fall upptäcks fel och brister innan loppet hinner starta. Då kan den aktuella föraren hinna stoppas. Är det så att bristen upptäcks under ett lopp kan det blåsas av och startas om. Märker en kontrollant att rätt utrustning inte har använts efter det att loppet har avgjorts kan föraren strykas. Sker det upprepade gånger att en och samma förare inte följer reglerna kan denna bli avstängd från att delta i tävlingar under en viss tid.